Téli szünet 2009.

Ivan képe

Sziasztok!

A 2009-es évben az utolsó edzés december 18-án pénteken, 2010-ben az első pedig január 6-án szerdán lesz.

Mindenkinek Kellemes ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok. :-)

Iván

2009/10 Eredményeink

Ivan képe

Sziasztok!
Eredményink összefoglalva:

Regionális Kiemelt Bajnokság:
Helyezés: 10
Meccsek (nyert/vesztett): 7/13
Pontok (dobott/kapott): 1351/1503

Férfi tartalék Bajnokság:
Helyezés: 7
Meccsek (nyert/vesztett): 9/10
Pontok (dobott/kapott): 1261/1241

2010.04.12.

Üdv: Iván

Általános szabályok a Csapatban

Ivan képe

A sportolóink eddigi eredményeik és emberi tulajdonságaik, tehetségük alapján alkalmasak arra, hogy az Egyesület csapataiban a legmagasabb sportági célkitűzéseket teljesítve sportoljanak. Jelen megállapodással tehát a felek hosszútávon szabályozzák, hogy milyen feltételek mellett működnek együtt.

1,  Az Egyesület kötelezettségei

a, Biztosítja a Sportoló számára a lehető legmagasabb szintű sportolás feltételeit, így: edzési és versenyzési helyszínt, sporteszközt, megvásárolható sportruházatot, ide nem értve cipőt, zoknit

b, táplálkozás egészségügyi tanácsadást

c, felkészüléshez, versenyekhez edzőt, csapatvezetőt

d, Az Egyesület biztosítja és szervezi a versenyzési feltételeket

e, nevezi és versenyezteti a sportolót a hazai, regionális versenyeken

f, a Sportolót tehetsége és versenyeredményei alapján az Egyesület bajnoki osztályba sorolja

g, egyéni képzés alapján hozzájárul a sportoló tehetségének kibontakozásához

2,  Az Egyesület hozzájárulása a Sportoló civil, sporton kívüli életéhez

a, a Sportoló tanulását, elhelyezkedését bármely civil foglalkozás elsajátítását és űzését az Egyesület maximálisan segíti és lehetőségeihez képest támogatja

b, az Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy a Sportoló jelen megállapodás érvényességi ideje alatt középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytasson, illetve dolgozzon.

c, az Egyesület tudomásul veszi, hogy a Sportoló csak a délutáni edzéseken vesz részt, illetve bizonyos esetekben az edzésekről is hiányozhat. A Sportoló elfoglaltságára tekintettel maximum heti egy alkalommal a Sportoló kérésére heti egy szabadnapot kap. Ez azonban nem veszélyeztetheti a Sportoló jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit.
 

3,  A Sportoló jogai és kötelezettségei

a, köteles megjelenni az edzések kezdése kezdése előtt legalább 15 perccel, a meccsek helyszínén a kezdésük előtt legalább 40 perccel

b,  mindent megtesz úgy a civil életben, mint a sportpályán, hogy tehetsége és szorgalma és az Egyesület lehetőségei révén a lehető legjobb eredményt érje el a maga és sportegyesülete javára

c,  köteles a mindenkori csapat vezetőjének rendelkezéseit, utasításait követni, sporttevékenységével összefüggésben az edző utasításait mindenkor teljesíteni. Köteles részt venni a számára előírt edzéseken, versenyeken, edzőtáborozásokon és azokon képességei teljes kifejtésével az Egyesület színeiben szerepelni.

d,  köteles különös gondot fordítani saját egészségére, fizikai és erőnléti állapotára, olyan módon élni, amely eredményes sportolását elősegíti.

e, joga és kötelezettsége a területi és korosztályos válogatottakban szerepelni, amennyiben a kiválasztás szempontjainak megfelel.

f, köteles az Egyesület tulajdonában levő, a Sportoló rendelkezésére bocsátott eszközök állagát megóvni

g, köteles sportorvosi vizsgálatnak rendszeresen alávetnie magát

h, szolgálja a sportegyesületet azáltal is, hogy megbecsüli és tiszteli az Egyesület múltbeli eredményeit, sportolóit.

i, tiszteletben tartja sporttársait, ellenfeleit és a sportesemények hivatalos és nem hivatalos részvevőit, játék közben mindenkor betartja a Fair-Play szabályait

j, sportolóhoz méltó magatartásával mind a sportpályán - sportolóként, mind a civil életben - magánemberként hozzájárul Egyesülete jó hírnevének öregbítéséhez.

4,  A Sportoló és az Egyesület közötti anyagi viszonyok

A Sportoló Egyesületének, annak Alapszabálya szerint meghatározott tagdíjat fizet. A tagdíjfizetésen alapuló egyesületi tagság fennállása a feltétele a Sportoló tagsági viszonyának. A Sportoló az Egyesület szolgáltatásainak igénybe vételének díjaként az Egyesület által meghatározott, a bajnoki idény előtt közölt havi térítési díjat köteles megfizetni. Az Egyesületnek fizetett e térítési díj tartalmazza a Sportolónak az Egyesület felé fizetendő tagsági díjat is. A Sportoló a térítési díjat minden hónap 10-ik napjáig, előre fizeti meg, mely fizetésének elmulasztása esetén az Egyesület a Sportolót kizárhatja szolgáltatásainak igénybevételétől (edzésen és mérkőzéseken való részvétel).

5,  A Sportoló szabadideje, illetve annak használati jogosultsága

A Sportoló minden évben kézhez kapja az adott tárgyévre vonatkozó felkészülési, edzési, versenyeztetési rendet. Az abban leírt időtartam alatt a Sportoló az Egyesület rendelkezésére kell, hogy álljon. Ez alól kivétel, de edzéslátogatásra kötelezett ha: - járóbeteg - iskolai-, családi-, munkából adódó elfoglaltsága van, valamint a kiemelt verseny- és felkészülési időszakon kívül 10 naptári nap, amikor indokolt esetben az edzéslátogatás is mellőzhető. A versenyekről, mérkőzésekről a Sportoló csak előzetes engedély alapján maradhat távol. A versenyidőszakon kívüli idővel - a nyári időszak - a sportoló szabadon rendelkezik, de köteles a felkészülési tervet, étrendet (ha egyénileg számára készült) betartani.

6,  Eszközök rendelkezésre bocsátása

Az Egyesület biztosítja a Sportoló számára a verseny- és szabadidősporthoz kapcsolódó mindazon személyi és tárgyi feltételeket (edzőt, edzési lehetőséget, megvásárolható versenyfelszerelést, stb., ide nem értve az edző- és kosárlabda cipőt, zoknit és edzési felszereléseket), amelyek a Sportoló eredményes sporttevékenységének kifejtéséhez és fejlesztéséhez szükségesek és egyébként az Egyesületnél szokásosak. A sportolás körülményeinek és a felszerelés minőségének méltónak kell lennie a bajnokság elvárásaihoz.

 

7,  Elszámolási kötelezettség a jogviszony megszűnése esetén

A Sportoló által használatra átvett, az Egyesület tulajdonát képező, jelen megállapodásban foglalt jogviszony megszűnése esetén a Sportoló haladéktalanul köteles az Egyesületnek visszaszolgáltatni. A Sportoló tudomásul veszi, hogy ezen tárgyak vissza nem szolgáltatása esetén kártérítést fizet.

8,  Biztosítás

Az Egyesület az igazolt Sportoló javára az MKOSZ előírásainak megfelelően általános sportbiztosítást köt, amelynek feltételeit a Sportoló ismeri, az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi. A Sportoló jogosult egyéni biztosítást kötni saját költségére, ez azonban nem sértheti az Egyesület érdekeit. Az egyéni biztosítást a Sportoló köteles az Egyesületnek bemutatni.

9,  Játékjogosultsági viszonyok, átigazolási szabályok

A Sportoló játékjogosultságával, versenyzési jogosultságával a megállapodás időtartama alatt az Egyesület rendelkezik.

10,  Tiltott teljesítményfokozó szerek használata

A Sportoló a 86/1998. (V.6) Kormányrendeletben felsorolt teljesítményfokozó szereket és készítményeket (dopping) nem használhatja, módszereket nem alkalmazhatja, még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár. A Sportoló kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a doppingszerek használata vagy a használatra való bíztatás és a felhasználás kísérlete jogszabályba ütközik.

Jelen megállapodást elfogadottnak tekinti az Egyesület a Sportoló edzésen ill. mérkőzésen történő megjelenésével.

Éves műsor 2009/10

Ivan képe

Sziasztok!

A további fordulók mérkőzései:

2010. május 02. - vasárnap
1041 Budapest, Erzsébet u. 31.
16:30 Eldorádó KE - Bp. Honvéd FT-0257

2010. május 09. - vasárnap
1041 Budapest, Erzsébet u. 31.
16:30 Eldorádó KE - BLF Palota/J FT-0267

-----------------------------------------------------
Regionális Kiemelt Bajnokság:

2010. április 25. - vasárnap
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
16:00 Net '54 - Hyperteam - Eldorádó KE RKFB-0246

2010. május 02. - vasárnap
1041 Budapest, Erzsébet u. 31.
18:00 Eldorádó KE - Nagytétényi Kohász RKFB-0257

2010. május 09. - vasárnap
1041 Budapest, Erzsébet u. 31.
18:00 Eldorádó KE - Maccabi VAC RKFB-0267

-----------------------------------------------------

Szeretettel várunk minden kedves szurkolót, érdeklődőt és játékost!

Iván

Edzések 2009. szeptember

Ivan képe

Sziasztok!

Elkészült a tornaterem! :)
Tehát az edzések változatlan időpontban, minden szerdán és pénteken
19:45 - 21:15 a megszokott helyen lesznek 2009. szeptember 16-tól.

Előreláthatólag - a tornatermünk felújítása miatt - 2009. szeptember közepétől kezdődnek a megszokott helyen az edzések.
Addig átmeneti megoldásként a XV. ker. Pattogós u. 1-3-ban edzünk, hétfőn és szerdán este 7-től f9-ig.

Iván

2009/10-es szezon edzések és csapatok

Ivan képe

Sziasztok!

Idén két csapattal indulunk a bajnokságban, mellyel kapcsolatos megbeszélést tartunk 2009. augusztus 19-én 18:00-tól a Városligeti sörsátor mellett.
Várok minden régi és új játékosunkat.

Üdv: Iván

Kérdőív; 2009/10-es szezon

Ivan képe

Sziasztok!

Kása Peti készített egy kérdőívet, melyet ide feltöltöttem. Legyetek szívesek kitöltve az eldoradoke@eldoradoke.hu címre elküldeni.
Köszi: Iván


Kérdőív