Támogatóknak

Ivan képe

Egyesületünk tervezett célkitûzései között, az NB2-es kosárlabda bajnokságban való indulás és eredményes szereplés, valamint utánpótlás csapat versenyeztetése szerepel.

Utánpótlás csapatunk szépen fejlõdik, és egyre növekvõ hírnevünk révén új tehetséges fiatalok szerepeltetését tudjuk vállalni, NB2-es csapatunk pedig az élmezõnyhöz való felzárkózást jócskán túlteljesítve a középmezőnyben álla meg a helyét a bajnokságában.

Mindezen eredmények fontos alapköve, a rendszeres és állandó képzési és edzési lehetõség is, melyhez a szükséges forrásokat - az inflációt meghaladó mértékû, kb. 30%-os terembérleti díj emelkedések miatt - egyre nehezebben tudjuk elõteremteni.

Az Ön(ök) által nyújtandó anyagi segítség a fenti céljaink megvalósítását szolgálná. A támogatásuk nagymértékben hozzájárulna, hogy anyagi (főleg terembérleti) gondjaink megszűnjenek
és foglalkozhassunk céljaink, terveink zökkenőmentes megvalósításával.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá csatlakozzon e neves támogatóink köréhez !

Eddigi támogatóink:

- Újpesti Önkormányzat
- Budapesti Szabadidõsport Szövetség
- Wesselényi Miklós Sport közalapítvány
________________________________________________

FIGYELEM!!!!!

A nonprofit szervezetek támogatóit megillető kedvezmények, ha a támogató:
- Magánszemély:

a közhasznú szervezeteknek befizetett összeg 30% -át igényelhetik vissza befizetett adójukból. A visszaigényelt összeg maximum 50 ezer forint lehet a közhasznú szervezetek támogatása esetén.

Tartós (legalább négy évre szóló, írásos szerződés szerinti, azonos vagy növekvő mértékű) adományozás esetén a magánszemély további 5%-ot igényelhet vissza.
- Gazdálkodó szervezet:

a társasági és osztalékadó alapján gazdálkodó szervezetek a közhasznú szervezeteknek adott adomány 100%-át számolhatják el adóalapot csökkentő módon.

Tartós adományozás esetén a kedvezmény további 20%. A kedvezmény mértéke összességében legfeljebb az adózás előtti eredmény 25%-a lehet, közhasznú szervezet támogatása esetén.
- Egyéni vállalkozó:

a társasági és osztalékadó alapján gazdálkodó szervezetekhez hasonló módon veheti igénybe a kedvezményt, azzal a megszorítással, hogy együttes támogatás esetén az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak adott adomány is beleszámít a vállalkozói jövedelem 25%-áig terjedő limitbe.
Gazdálkodó szervezetek esetében az adótörvény következetesen használja az “adomány” fogalmat, amely alatt pénzbeli és nem pénzbeli juttatás is értendő. A nem pénzbeli támogatás lehet vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog (pl. sportszer, sportfelszerelés), szellemi alkotás, vagyoni jog és szolgáltatás is.

Közcélú adomány: a közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységének céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg.

Az adományozó részére nem számít vagyoni előnynek (tehát nem minősül ellenszolgáltatásnak, reklámnak) az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás

(A 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, a 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.), a 1997.évi CLVI törvény a közhasznú szervezetekről és a 1992. évi LXXIV. törvény (ÁFA tv.) alapján)

Segítségét előre is köszönjük!

Egyesületünk nevében: Barta István (06-30-221-8578)